Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği (Development of Municipality Services Satisfaction Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürel-Yıldırım, B. (2011). Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği geliştirme: Kamu çalışanları üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Betül Gürel Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: