Mach V Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Barut, M. (1996). Makyavelizmin toplumsal temelleri (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Barut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: