Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbek,O. ve Kızılkayalı,M. (2017). Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları: Ölçek geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(4), 4112-4122.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Özbek
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu kritik N değeri 252.11 olarak hesaplanmıştır. Modelin
uygunluğuna ilişkin X2/df değeri 1,39; RMSEA değeri 0.037; NFI değeri 0.97; CFI değeri 0.99
ve GFI değeri 0.93 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar modelin iyi uyum değerlerini
karşıladığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayıları, ölçeğin geneli için 0.91, Katılımcı Lider boyutu için 0.81, kendine güvenen lider boyutu için 0.70, İlkeli Lider boyutu için .82, Kararlı Lider boyutu için .74 saptanmıştır

Toplam madde sayısı 20’dir.
Örnek maddeler:
Arkadaşlarım için fedakârlık yaparım.
Arkadaşlarımda saygı ve hayranlık uyandırdığımı düşünüyorum
Verdiğim sözü tutarım.
İkna kabiliyetim yüksektir

Derecelendirme: 
Hiç katılmıyorum (1), Az katılıyorum (2), Orta düzeyde katılıyorum (3), Çok katılıyorum (4), Tamamen katılıyorum (5)
İletişim: