Linux İşletim Sistemine Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başer, M. ve Dinçer, S. ( 2012 ), Linux İşletim Sistemine Karşı Tutum Ölçeği geliştirme çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 ( 18 ), 159- 171.

Sorumlu Yazar: 
Serkan Dinçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğretmenlerim Linux’ta daha fazla ilerlemenin benim için zaman kaybı olacağını düşünüyor. ( m 18 )
Öğretmenlerim alabildiğim kadar Linux dersi almamı istiyor. ( m 24 )
Okul dışında Linux’u pek fazla kullanacağımı sanmıyorum. ( m 10 )

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: