İstatistiksel Okuryazarlık Ölçeği (İOÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, F. (2012). A study for development of statistical literacy scale for undergraduate students (Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: