Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soykan, C., Özgüven, H. D., & Gençöz, T. (2003). Liebowitz Social Anxiety Scale: The Turkish version. Psychological Reports, 93(3 Pt 2), 1059-1069.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: