Sosyal Fizik Kaygı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mülazımoğlu Ballı, Ö., Aşçı, F. H. (2006). Sosyal Fizik Kaygı Envanteri’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1), 11-19.

Sorumlu Yazar: 
Özgür Mülazımoğlu Ballı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 12 madde
Fiziksel Görünüm Rahatlığı ( 5 m): Fiziksel görünüşümden hoşnutum.
Olumsuz Değerlendirilme Beklentisi ( 7 m): Diğer insanların fiziğimi incelediğini bilmek beni rahatsız eder.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1 =Tamamen Yanlış , 5 = Tamamen Doğru )
İletişim: