Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekinci, A. (2015). Development of the School Principals’ Servant Leadership Behaviors Scale and Evaluation of Servant Leadership Behaviors According to Teachers’ Views. Egitim ve Bilim, 40(179), 341-360.

Sorumlu Yazar: 
Abdurrahman Ekinci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 36 madde
Özgeci Davranışlar (9 m): Kötü günlerimde yanımda olur.
Empati (9 m): Sorunlarımı etkin olarak dinler.
Adalet (7 m): Vereceği kararlarda ölçülü olmaya özen gösterir.
Dürüstlük (8 m): Kişisel amaç ve kazanımlarından çok, değer ve ilkeleri önceler.
Alçakgönüllülük (3 m): Kendisine yönelik övgü sözlerinden hoşlanmaz.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: