Lider Üye Etkileşimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, T., Keskin, N. ve Mert, İ. S. (2010). Lider üye etkileşimi (LÜE) modeli ve ölçme aracının Türkçe’de geçerlik ve güvenirlik analizi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(3), 1013-1039.

Sorumlu Yazar: 
Türker Baş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: