Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, P ve Kındap, Y. (2011). Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 24-35.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Öztürk
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin olarak ise beklendiği gibi içselleştirilmiş homofobinin benlik saygısıyla ve yaşam memnuniyetiyle negatif yönde; yalnızlık düzeyiyle pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca cinsel yönelimi ailesi tarafından bilinen kadınların bilinmeyenlere göre içselleştirilmiş homofobi düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin, iç tutarlık katsayıları Lezbiyen Topluluğuyla Bağlantı alt ölçeği için .91; Lezbiyen Olarak Kamusal Kimlik alt ölçeği için .91; Lezbiyenliğe Yönelik Kişisel Duygular ve Ahlaki/Dinsel Tutumlar alt ölçeği için .88 ve Diğer Lezbiyenlere Yönelik Tutumlar alt ölçeği için .78’dir.

5 alt boyut ve 52 madde
Lezbiyen Topluluğuyla Bağlantı (13 m): Kendimi diğer lezbiyenlerden/biseksüel kadınlardan yalıtılmış ve uzak hissederim
Lezbiyen Olarak Kamusal Kimlik (16 m): Herhangi birinin lezbiyen/biseksüel olduğumu fark etmesinden kaygı duymam
Lezbiyen Olma Hakkında Kişisel Duygular (8 m): Kadınlardan hoşlandığım için kendimden nefret ediyorum
Lezbiyenliğe Yönelik Ahlaki ve Dinsel Tutumlar (7 m): Heteroseksüel çiftler gibi, lezbiyen çiftlerin de evlat edinmelerine izin verilmelidir
Diğer Lezbiyenlere Yönelik Tutumlar (8 m): Çok erkeksi lezbiyenlere katlanamıyorum.

Derecelendirme: 
7 dereceli (1 = hiç katılmıyorum, 7 = tamamen katılıyorum)
İletişim: