Laboratuvar Çalışmaları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eroğlu, Ö. (1995). Üniversite giriş sınavına hazırlamada laboratuvar çalışmalarının yeri ve önemi (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: