Laboratuvar Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkus, A. (2020). Laboratuvar Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 991-1014. doi: 10.33711/yyuefd.800917

Sorumlu Yazar: 
Adem Akkus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: