Hasteneler İçin SERVQUAL Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Devebakan, N. (2001). Sağlık işletmelerinde kalite ve algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nevzat Devebakan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: