Küresel Isınma Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksan, Z., & Çelikler, D. (2012). The Turkish adaptation study of global warming questionnaire. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 681-684.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Aksan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: