Kumar Oynama Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arcan, K. ve Karancı, A. N. (2014). Kumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(3), 248-256.

Sorumlu Yazar: 
Kuntay Arcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 Alt boyut ve 35 madde
Sosyalleşme alt boyutu (8m): Başkaları ile tanışmak için rahat bir ortam sağlıyor.
Kaçınma alt boyutu (5m): Kendimi çökkün/üzgün hissediyorum.
Heyecanlanma/Eğlenme alt boyutu (15m): Böylelikle boş zamanlarımdan ve oynamaktan zevk alıyorum.
Para Kazanma alt boyutu (6m): Kolay yoldan para kazanabilirim.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: