Kulüp İmajı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sönmezoğlu, U., Çoknaz, D. ve Polat, E. (2016). Kulüp İmajı Ölçeğinin (KİMJÖ) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 270-279.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: