İlişkide Yetkinlik Ölçeği: Kapsamlı Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Yılmaz, B. ve Türk, T. (2018). İlişkide yetkinlik ölçeği: Kapsamlı versiyonunun Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.193-197). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: