Kronik Ültiker Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kocatürk, E., Weller, K., Martus, P., Aktaş, S., Kavala, M., Sarıgül, Ş.,… Maurer, M.(2012). Turkish version of the Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire: cultural adaptation, assessment of reliability and validity. Acta Dermato-Venereologica, 92(4), 419-425. doi: 10.2340/00015555-1199

Sorumlu Yazar: 
Emek Kocatürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: