Koronavirüs Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, H. & Arslan, C. (2021). Adaptation and Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Coronavirus Anxiety Scale. Journal of Cognitive Behaviour Psychotherapy Research, Advance online publication.
https://doi.org/10.5455/JCBPR.16563

Sorumlu Yazar: 
Hayri KOÇ
Geçerlik: 

KAÖ Türkçe versiyonunun benzerlik geçerliliği için kullanılan Tükenmişlik Ölçeği ile ilişkisi (0.39 p<0,01) anlamlıdır. Ayrıca KAÖ Türkçe versiyonunun ayırtedici geçerliliği için kullanılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (-0,23 p<0,01) arasındaki ilişkisi anlamlıdır.Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analiz bulguları (χ2 /df=0.99; CFI = 1.00; SRMR = 0.006; RMSEA = 0.00) tek faktörlü modelin mükemmel uyuma sahip olduğunu termektedir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0.81 olarak bulunmuştur.

1. Koronavirüs ile ilgili haberleri okuduğumda ya da dinlediğimde başım döndü, sersemlemiş veya baygın hissettim.
2. Koronavirüs hakkında düşündüğüm için uykuya dalma veya uykuda kalma konusunda sorun yaşadım.
3. Koronavirüs hakkında düşündüğümde ya da bilgiye maruz kaldığımda felç olmuş veya donmuş gibi hissettim.
4. Koronavirüs hakkında düşündüğümde ya da bilgiye maruz kaldığımda yemek yemeye ilgimi kaybettim.
5. Koronavirüs hakkında düşündüğümde ya da bilgiye maruz kaldığımda mide bulantısı hissettim veya mide problemleri yaşadım.

Derecelendirme: 
0 – Hiç, 1- Nadir, bir veya iki günden az, 2- Birkaç gün, 3- Yedi günden fazla, 4 – Son iki hafta içinde hemen hemen her gün
İletişim: