Koronavirüs Takıntı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çamkerten, S., Ayhan, D., ve Tatar, A. (2021). Koronavirüs Takıntı Ölçeği ’nin Türkçe’ye çevirisi ve geçerlik, güvenilirlik çalışmaları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 30 (2), 77-83. https://doi.org/10.17942/sted.795565

Sorumlu Yazar: 
Didem Ayhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: