Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ay, M. F. ve Çakmak, A. (2015). Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Fatih Ay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

15 madde, 3 alt boyut
Ahlaki Tutum (7 m):
Fırsat ve Beceri (5 m):
Çevresel Şartlar (4 m):

Derecelendirme: 
4’ü Likert ( 1= Kesinlikle katılmıyorum- 4= Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: