Kolaylaştırıcı Okul Yapısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer, N. ve Dönmez, B. (2013). Kolaylaştırıcı Okul Yapısı Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(4), 57-68.

Sorumlu Yazar: 
Niyazi Özer
Geçerlik: 

Elde edilen değerler, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir (KMO = .873, Bartlett Test of Sphericity = 3836.437, p=.000).

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı “.88” olarak hesaplanmıştır.

12 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kolaylaştırıcı Bürorasi(6 m):.Bu okuldaki yönetsel kurallar katı ve engelleyici değil çözüm üretmeye rehberlik edicidir.
Engelleyici Bürokrasi(6 m):.Bu okuldaki yönetsel hiyerarşi yenilikleri engeller.

Derecelendirme: 
İletişim: