Koklama İhtiyacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yorulmazel, A. (2017). Koku bilgilerinin edinilmesinde bireysel farklılıklar: Koklama ihtiyacı ölçeği (Yüksek lisans tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Yorulmazel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 16 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: