Düşünme İhtiyacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülgöz, S. ve Sadowski, C. J. (1995). Düşünme İhtiyaci Ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve öğrenci başarisi göstergeleri ile korelasyonu. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (35), 15-24.

Sorumlu Yazar: 
Sami Gülgöz
Geçerlik: 

Testin iki madde çıkarılmış haliyle özgün hali arasındaki korelasyonun çok yüksek olduğu görülür. (r(154)=.97, p< .0001)

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı her iki ölçek verilme aşaması için ayrı ayrı ölçüldü. Birinci aşamada cronbach alfa katsayısı .69, ikinci aşamada .78 olarak bulundu.

2 alt boyut ve toplam 18 madde.
Olumlu Düşünme İhtiyacı Boyutu( 9 m) : İşimde, düşünme yeteneğime güvenerek yükselme fikri bana çekici gelir.
Olumsuz Düşünme İhtiyacı Boyutu( 9 m) : Yeni düşünme fikirleri öğrenmek bana pek heyecan vermez.

Derecelendirme: 
9’lu Likert( +4= bu cümle tamamen beni anlatıyor/ -4= bu cümle tamamen bana aykırı)
İletişim: