KOAH Öz-Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mağfiret, K. ve Mirici, A. (2002). KOAH Öz-etkililik Ölçeği Türkçe formu’nun geçerlilik ve güvenirliği. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 34(3), 61-66.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: