Kişisel Bakış Açısı ölçeği II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Motan, İ. (2002). Kaygı ve depresyonu ayrıştırmak: Dayanıklılık. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: