Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslanargun, E., Kılıç, A. ve Eriş, M. (2013). Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1419-1430.

Sorumlu Yazar: 
Engin Aslanargun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

7 Alt boyut ve 32 Madde
Anlayış gösterme boyutu (7 m): Denetmenler öğretmenlere güler yüzlü ve içten davranmaktadırlar.
Yeterlik boyutu (6 m): Denetmenlerin kendilerini yeterince geliştirmemektedirler.
Denetim ihtiyacı boyutu (6 m): Denetmenlerin eleştirilerini dikkate alıyorum.
Samimiyet boyutu (3 m): Öğretmen-denetmen iletişimi samimiyetten uzaktır.
Uzmanlık boyutu (4 m): Söyledikler ile yaptıklarını tutarlı bulmuyorum.
Denetmenlik algısı boyutu (4 m): Denetmenler sürekli aynı şeylerden bahsetmektedirler.
Denetimin niteliği boyutu (3 m): Denetmenler kendilerini öğretmenden üstün görmektedirler.

Derecelendirme: 
İletişim: