Kişilerarası Duygu Düzenleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, M. S., Türküler-Aka, B., Doğruyol, B., Curtiss, J., Carpenter, J. K., & Hofmann, S. G. (2019). Psychometric properties of the Turkish version of the Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 41(2), 294-303.

Sorumlu Yazar: 
Burak Doğruyol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: