Kısa Şema Modu Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aytaç, M., Köse Karaca, B., & Karaosmanoğlu, A. (2020). Turkish adaptation of the Short Schema ModeI Inventory. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-18. https://doi.org/10.1002/cpp.2432

Sorumlu Yazar: 
Bahar Köse Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: