Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gizir C. A., & Aydın, G. (2006). Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 87-99.

Sorumlu Yazar: 
Cem Ali Gizir
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile hesaplanan ölçeğin iç tutarlığına ilişkin bulgular ölçeğin güvenirliğinin yeterli olduğuna işaret etmektedir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (4= Hiç Doğru Değil- 1= Oldukça Doğru)
İletişim: