İnkontinans Kısa Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Canser Kara, K. (2014). İnkontinans kısa testinin Türkçe versiyonu: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Kerime Canser Kara
Geçerlik: 

Anketin zamana dayalı stabilitesi test-tekrar test güvenilirliği ile ölçülmektedir. Çalışmada inkontinans kısa testi bir hafta arayla olgulara uygulanıp korele olduğu gözlemlenmiştir.

Güvenirlik: 

Testin genel iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa 0.80 (n:150) gibi yüksek tutarlılıkta bir değer olarak bulunmuştur.

14 maddeden oluşmaktadır.
İlerleyen yaşla birlikte idrar kaçırmanın normal olduğunu düşünme
Muayeneye gitmek için zaman bulamama
İdrar kaçırmanın çok rahatsız etmemesi
Muayene olmaktan çekinme

Derecelendirme: 
Yok – Hafif-Orta -Şiddetli