DSM-5 Düzey 2 İrritabilite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalın-Sapmaz, Ş., Yalın, N., Ergin, C., Öztekin, S., Şentürk, B. P., İnal, N., … ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Düzey 2 İrritabilite Ölçeği Türkçe formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 24(1), 15-23.

Sorumlu Yazar: 
Şermin YALIN SAPMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: