Kış Sporlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, Ş. (2019). Üniversite öğrencilerinin kış sporlarına yönelik farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi (Erzurum İli Örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: