Kimya Motivasyon Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhan, N., Yıldırım, A. ve Yılmaz, S. S. ( 2012 ), Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 ( 18 ), 297- 310.

Sorumlu Yazar: 
Nail İlhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: