Kimlik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, F. (2016). Kimlik Tutumları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(4), 41-54.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Yazıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: