Kimlik Tanımı Sıralama Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gezici, M. (2002). Çalışan kadınların ve ev kadınlarının benlik-algısı, benlik-kurgusu ve merkezi kimlik tanımı açısından karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: