Kimlik Süreci Tarzı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eryigit, S., & Kerpelman, J. (2009). Using the Identity Processing Style Q-Sort to examine identity styles of Turkish young adults. Journal of Adolescence, 32(5), 1137-1158. doi:10.1016/j.adolescence.2009.02.001

Sorumlu Yazar: 
Suna Eryiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: