Çocuklar İçin Teknoloji ile Birlikte Kendi Kendine Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2013). Self-directed learning with technology scale for young students: A validation study. E-International Journal of Educational Research, 4(3), 58-73. http://www.e-ijer.com/

Sorumlu Yazar: 
Ömer Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin genel Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,729.

6 madde ve 2 boyut
Öz yönetim faktöründe 2 madde
niyetli öğrenme faktöründe 4 madde

Derecelendirme: 
5’li likert. 1) Kesinlikle katılmıyorum 2) Katılmıyorum 3) Fikrim yok 4) Kesinlikle katılıyorum 5) Kesinlikle katılıyorum
İletişim: