Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., ve Kırbaş, F.(Nisan 2018). Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen Yeterlilik Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: