Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayar, A. (2015) Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ,16(3), 71-85.

Sorumlu Yazar: 
Adem Bayar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 18 madde
Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim Yeterliği (6 m): Yetenekli öğrencilere uygun koşulları sağlayabilirim.
Kaynaştırma Eğitiminde İşbirliği Yeterliği (3 m): Velilerin, okula gelmeleri konusunda rahat hissetmelerini sağlarım.
Kaynaştırma Eğitiminde Sınıf Yönetimi Yeterliği (8 m): Sınıftaki istenmeyen davranışları kontrol ederim.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= kesinlikle katılmıyorum, 6= kesinlikle katılıyorum).
İletişim: