Hemşirelik Uygulamalarında Hümanist Davranma Becerisi Ölçeği (HUHDBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yanmış, S., Bahçecioğlu Turan, G., & Özer, Z. (2022). Turkish Validity and Reliability Study of Humanistic Practice Ability of Nursing Scale. International Journal of Clinical Practice. https://doi.org/10.1155/2022/8435530

Sorumlu Yazar: 
Safiye YANMIŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: