Katılımcı Ekoturizm Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gültekin, P., Gültekin, Y. S. ve Uzun, O. (2013). Düzce Uğursuyu ve Aksu havzalarında Katılımcı Ekoturizm Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, (14-17 Kasım), 904-921, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Gültekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: