Kas-İskelet Sistemi Sağlık Sorgulaması

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkubak, Y. (2017). Kas-İskelet Sistemi Sağlık Sorgulaması’nın Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin AKKUBAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: