Kas Görünüm Memnuniyeti Ölçeği (KGMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Selvi, K. & Bozo, Ö. (2019). The dark side of bodybuilding: The role of bodybuilding activities in compensation of frustrated basic psychological needs. Motivation and Emotion, 1-19. doi: 10.1007/s11031-019-09805-6

Sorumlu Yazar: 
Kerim Selvi
Geçerlik: 

Birleşen geçerlik: Mevcut faktörler ile kaslı bedenin içselleştirilmesi değişkeni arasında beklenen düzeyde anlamlı ilgileşimler gözlenmiştir.

Ayırt edici geçerlik: Alt faktörler ile ince/düşük yağlı vücudun içselleştirilmesi değişkeni arasında nispeten zayıf ya da anlamsız ilgileşimler gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı tüm ölçek için .83, vücut geliştirme bağımlılığı faktörü için .72, kasları inceleme faktörü için .73, takviye kullanımı faktörü için .68, fiziksel incinme faktörü için .63 ve kaslara ilişkin memnuniyetsizlik faktörü için .73 olarak hesaplanmıştır.

7. Sık sık, ağırlık egzersizi yapmaya bağımlı olduğumu hissederim.
11. Genellikle aynada kaslarıma bakmak için çok zaman harcarım.
10. Kaslarım veya eklemlerim önceki antrenmandan dolayı ağrısa bile genellikle antrenman yapmaya devam ederim.
5. Kas geliştirici takviyelere sık sık para harcarım.
1. Aynada kaslarıma baktığımda genellikle kaslarımın mevcut boyutundan memnuniyet duyarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert tip (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
PDF: