Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Işık, E. (2010). Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Erkan IŞIK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan çalışmada elde edilen iç tutarlık katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır.

25 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten örnek maddeler: “İyi bir özgeçmiş hazırlayabilme” ve “Yeteneklerinizi doğru bir şekilde değerlendirebilme” şeklindedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç güvenmiyorum – 5=çok güveniyorum)
İletişim: