Kariyer Kararı Öz-yeterliği Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Sarıçam, H. ve Kaya, Ç. (2014). Career Decision Self-efficacy Scale-Short form (CDSES-SF): The psychometric properties of Turkish version. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 13(5), 80-89.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

18 madde ve 4 alt boyut
 Hedef belirleme (5 madde),
 Bilgi toplama (5 madde),
 Hedefini takip etme (5 madde),
 Problem çözme (3 madde)
Örnek maddeler
1-İlgilendiğin meslekle ilgili bilgi toplamada İnterneti kullanma
2-Düşündüğün potansiyel uzmanlaşma alanları listenden bir uzmanlık alanı seçme
3- Gelecek 5 yıldaki amaçlarınla ilgili plan yapma
4- Seçtiğin uzmanlık alanıyla ilgili eğitiminde sorunun olursa atacağın adımları belirleme

Derecelendirme: 
10’lu derecelendirme (1 Hiç güvenmiyorum- 10 Tamamen güveniyorum)
İletişim: