Geribildirim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkuzu, N., &Uyulgan, M. A. (2014). Toward making the invisible visible using a scale: prospective teachers’ thoughts and affective reactions to feedback. Irish Educational Studies, 33(3), 287-305. http://dx.doi.org/10.1080/03323315.2014.923184

Sorumlu Yazar: 
Nalan Akkuzu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: