Büyük Üçlü Mükemmeliyetçilik Ölçeği (BÜMÖ-45)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaçar-Başaran, S., Gökdağ, C., Erdoğan-Yıldırım, Z. & Yorulmaz, O. (2020). A different view to perfectionism: An investigation of the psychometric properties of the big three perfectionism scale in a Turkish community sample. Current Psychology, 1-11. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01131-2

Sorumlu Yazar: 
Servet Kaçar Başaran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: