Karanlık Dörtlü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aytaç, M. B. (2022). Karanlık Dörtlü (The Short Dark Tetrad-SD4) Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve karanlık dörtlünün pazarlama araştırmalarındaki yerinin tartışılması. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 129-149. https://doi.org/10.33416/baybem.1041678

Sorumlu Yazar: 
Muhammed Bilgehan Aytaç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Orjinal ölçek 28 maddeden oluşmaktadır. Türkçe uyarlama sonucu 21 maddeden oluştuğu görülmüştür.

Derecelendirme: 
(1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Karasızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: