Kanser Yorgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, S., Huri, M., Aran, O. T., & Uyanık, M. (2018). Cross-cultural adaptation, reliability, and validity of the Turkish version of the Cancer Fatigue Scale in patients with breast cancer. Turkish Journal of Medical Sciences, 48, 124-130. doi: 10.3906/sag-1707-125

Sorumlu Yazar: 
Sedef Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: